Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2015

henzelek
0032 fb7e 390
Reposted fromsweet18 sweet18 vialubiedzis lubiedzis
henzelek
8809 2e29 390

lucylovesmemore:

This could easily get into Vogue magazine…

henzelek
1211 7d27 390
Reposted fromartois artois viaTurekMenistan TurekMenistan
henzelek
0889 fbc5 390
Reposted fromlouse louse viaTurekMenistan TurekMenistan
henzelek
4845 1721 390
steampunk cat
Reposted fromamarus amarus viateaholic teaholic
henzelek
Zostaw, a i tak pewnie kolejny raz dasz się zwariować, bo znowu zaczynacie coś od nowa.
Reposted fromorchis orchis vialubiedzis lubiedzis
7438 6823 390
henzelek
Kopernik nie miał racji.
Wszechświat 
obraca się wokół ciebie.
— Krystyna Gucewicz
Reposted fromperseweracje perseweracje viapimpmyheart pimpmyheart
henzelek
I want to be inside your darkest everything.
— The Diary of Frida Kahlo: An Intimate Self-Portrait
Reposted fromciarka ciarka viapimpmyheart pimpmyheart
henzelek
3716 d03a 390
Reposted fromrisky risky viapimpmyheart pimpmyheart
henzelek
- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś "nago psychicznie". Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapimpmyheart pimpmyheart
henzelek
Reposted fromcarfreitag carfreitag viasteinozaur steinozaur
henzelek
henzelek
2677 774f 390
henzelek
5410 6a1d 390
princess consuela banana hammock
Reposted frompapaja papaja viafriends friends
henzelek
Zrozumcie, że język może ukryć prawdę, ale oczy - nigdy! Ktoś wam zadaje niespodziewane pytanie, nie zdradzacie się nawet drgnieniem, błyskawicznie bierzecie się w garść i wiecie, co należy powiedzieć, żeby ukryć prawdę, i wygłaszacie to niezmiernie przekonywająco, i nie drgnie na waszej twarzy żaden muskuł, ale - niestety - spłoszona pytaniem prawda na okamgnienie skacze z dna duszy w oczy i już wszystko stracone
— Mistrz i Małgorzata
Reposted frombadlybadly badlybadly viateaholic teaholic
henzelek
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasraniewbanie sraniewbanie
henzelek
3420 4dc1 390

February 21 2015

henzelek
Prawdziwa dama pije, pali i przeklina. I naturalnie ogląda się za mężczyznami.
— B. Tyszkiewicz
Reposted fromunr-eal unr-eal viaunique unique
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl